Acker-Hellerkraut - Thlaspi arvense

 

Acker-Hellerkraut - Thlaspi arvense

Mai 2008

Hessen, Hungen
am Ackerrand

www.Natur-um-Huettenfeld.de